Η ενσωμάτωση των αγγλικών ουσιαστικών στον λόγο των Ελλήνων μεταναστών του Καναδά

Αγγελική Ράλλη, Βασιλική Μακρή, Βασιλική Μουχτούρη

Abstract

Το άρθρο διερευνά τον δανεισμό ουσιαστικών σε κατάσταση γλωσσικής επαφής στον Καναδά, με την Ελληνική ως γλώσσα-στόχο και την Αγγλική ως γλώσσα-πηγή.


DOI: https://doi.org/10.26220/pwpl.v5i0.3053


PWPL, ISSN: 1792-0949

© Copyright 2010, Modern Greek Dialect Research Laboratory, Department of Philology - University of Patras.

Πασιθέη: Ηλεκτρονικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης, 2008-2012, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης - Πανεπιστήμιο Πατρών